Vacature voorzitter Bedrijvenkring Berkelland

Bedrijvenkring Berkelland heeft tot doel de belangen van de Centrum- en Bedrijvenparkverenigingen en de individuele leden te bundelen en te behartigen. In samenwerking met de aangesloten verenigingen, leden, de lokale en provinciale overheden en andere kennisinstellingen wil zij het ondernemersklimaat in Berkelland duurzaam bevorderen. Een belangrijke pijler van dit beleid is de kwalitatieve doorontwikkeling van de (bestaande) bedrijventerreinen en dorpscentra. Door gezamenlijk te werken aan het netwerk, innovatie, verduurzaming en flexibiliteit met betrekking tot het vestigingsbeleid, ontstaat een ideaal bedrijfsklimaat en een meerwaarde voor de individuele bedrijven. Samen opgaan betekent samen werken aan een toekomstig welvarend Berkelland.

Wat doen we?
– we behartigen de (collectieve) belangen van de centra en bedrijvenparken en de aangesloten leden;
– we bieden een netwerk en bevorderen de contacten en kennisuitwisseling tussen onze leden;
– we optimaliseren en verduurzamen het ondernemers- en vestigingsklimaat in Berkelland;
– we werken samen naar een krachtig economisch beleid in Berkelland;
– we werken samen met stakeholders in de Achterhoek.

Wat zoeken we?
We zoeken een voorzitter met passie voor de ondernemers, die met ons het ondernemersklimaat in de gemeente Berkelland sterker maakt. Daarbij is het van belang dat je weet van aanpakken, een goede verbinder bent en je je eigen weg kunt vinden. Je werkt nauw samen met en legt verantwoording over je werk af aan het bestuur en de aangesloten centrum- en bedrijvenparkverenigingen.

Wat zijn de werkzaamheden?
– Als aanjagende en verbindende voorzitter ondersteun en adviseer je op het gebied van beleid en organisatievraagstukken binnen de bedrijvenparken, dorpscentra en daarbuiten. Parkmanagement kan daarbij, in overleg met de lokale bedrijvenparkvereniging, onderdeel van de functie-inhoud zijn.
– Je bent onderdeel van het bestuur van de Bedrijvenkring en zit vergaderingen en bijeenkomsten voor, daarbij ben je verantwoordelijk voor een goed verloop daarvan.
– Je levert een belangrijke bijdrage aan het vormgeven van de informatievoorziening in de organisatie.
– Je schakelt met stakeholders binnen en buiten de organisatie, je monitort acties en doelstellingen en neemt hier een proactieve rol in.
– Je werkt nauw samen met de wethouder en team Economische Zaken van de gemeente Berkelland.
– Je neemt deel aan de overleggen van de projectgroepen, coördineert en bewaakt een goed verloop van projecten.
– Je neemt deel aan bestuurlijke overleggen.
– Je bent sparring partner van het bestuur en hebt een verbindende rol.
– Je vertaalt de visie van het bestuur naar actie in een complex veld met verschillende stakeholders.
– Namens het bestuur (onder)handel je strategisch om resultaat te behalen. Dit doe je door in oplossingen te denken en de speelruimte binnen vastgestelde kaders te benutten.
– Je vergaart en deelt economische informatie van Gemeente/Provincie/Regio.
Wat vragen wij?
– Je bent ondernemend, proactief en spreekt de taal van ondernemers. Zowel grotere als kleinere. Daarbij heb je begrip van het functioneren van de gemeente. Deze is immers de belangrijkste partner van ondernemers als het gaat om de kwaliteit van een bedrijvenpark en dorpscentrum. De voorzitter is vaak een intermediair tussen gemeente en ondernemers waarbij het (collectieve) belang van de ondernemers uiteindelijk de hoofdrol speelt.
– Je bent een generalist. Je hebt dus van veel onderwerpen een redelijk goede kennis en maakt je makkelijk nieuwe materie eigen. Je dient je snel in te kunnen leven in breed uiteenlopende onderwerpen.
– Je kunt zelfstandig projectplannen schrijven en business cases uitwerken. Je bent niet persé een professionele spreker maar je verhaal doen voor een groep mensen lukt je goed.
– Je weet de juiste wegen te bewandelen om de subsidies waar de leden (collectief) behoefte aan hebben te vinden en te verkrijgen.
– Je verdiept je in thema’s die spelen in de maatschappij, binnen de bedrijvenverenigingen en bij de aangesloten leden en bekijkt hoe deze thema’s in een breder kader behandeld en uitgewerkt kunnen worden. – Je kunt optreden als ambassadeur van Bedrijvenkring Berkelland.

Tijdsbesteding
De invulling zal circa 20-25 uur per week zijn, onder andere afhankelijk van uit te voeren projecten en subsidietrajecten, waarbij maximale flexibiliteit aan de orde is. De functie zal op freelance basis uitgevoerd dienen te worden.

Reageren?
Wil je reageren en/of heb je vragen: stuur een mail naar info@bedrijvenkringberkelland.nl