Eibergen Onderneemt (EO)

Eibergen Onderneemt is begin 2022 ontstaan uit een fusie van de EOV (centrumondernemers) en de BvBE (ondernemers bedrijvenparken). Doel van de vereniging is de krachten van alle Eibergse ondernemers te bundelen. Het streven is om van Eibergen een leefbare en duurzame kern te maken waar het goed wonen, werken, winkelen en recreëren is. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het bundelen van kennis en expertise waar vooral ook starters en ZZP-ers hun voordeel mee kunnen doen.

Het toekomstig perspectief is een verdere krachtenbundeling met sportverenigingen, recreatie en maatschappelijke instellingen.

Het bestuur bestaat uit onafhankelijke personen, dus niet-leden van EO. Er vindt intensive afstemming plaats met vertegenwoordigers van de oorspronkelijke verenigingen om signalen uit het werkveld op te pikken en die te vertalen in acties.

Meer informatie over activiteiten in Eibergen is te vinden op www.ineibergen.nl

Bezoek website

Bestuur:

Henk Nijhof
Voorzitter
Jurgen Nijhof
penningmeester
Michiel Braakman
secretaris
Remy Ooink
Vertegenwoordiging Centrumondernemers
Madelon Kuijk
Vertegenwoordiging Centrumondernemers
Peter Stoverink
Vertegenwoordiging Bedrijvenparken
Rudy Vermeulen
Vertegenwoordiging Bedrijvenparken