Ondernemersfonds

Binnen de gemeente Berkelland werken wij met een Ondernemersfonds voor vastgestelde gebieden. Door de inzet van een Ondernemersfonds is het mogelijk de collectieve belangen van de ondernemers in de gemeente Berkelland beter en professioneler te kunnen behartigen. Het is een fonds van, door en voor ondernemend Berkelland. Er is een toename van het aantal onderwerpen met een collectief belang waar ondernemers mee worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld bereikbaarheid en veiligheid, sluitingstijden, overlastsituaties, onderhoudszaken, de nieuwe omgevingswet, onderwijs, duurzaamheidseisen etc.

Door het ondernemersfonds, en daarmee de centrale organisatie middels de Bedrijvenkring Berkelland, ontstaat een structuur waarin deze zaken collectief voor Berkelland professioneel worden opgepakt. Het Ondernemersfonds is ondergebracht in een zelfstandige stichting, vertegenwoordigd door afgevaardigden van de Bedrijvenkring Berkelland (BKB), de centrumondernemers- en bedrijvenparkverenigingen. De middelen voor het uitvoeren van plannen om collectief het ondernemersklimaat te verbeteren komen uit dit Ondernemersfonds. In de situatie met een Ondernemersfonds betaalt ieder bedrijf in de winkel- en bedrijvengebieden mee en profiteert hier ook van. De problematiek van de zogenaamde “free-riders” (ondernemingen die niet zijn aangesloten bij ondernemersverenigingen maar wel mee profiteren van investeringen) wordt hiermee ook opgelost.

In de huidige tijd van een steeds meer (in financieel opzicht) terugtrekkende overheid wordt door de inzet van een Ondernemersfonds de slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij gemeente. De gemeente zal bij goed onderbouwde projecten in de vorm van cofinanciering op maat meewerken.

De reclameheffing is een middel om, binnen de winkel- en bedrijvengebieden iedere onderneming te laten bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van de lokale economie. De uitgaven van het Ondernemersfonds moeten een duidelijk collectief belang dienen van de ondernemers en een meerderheid van de ondernemers moeten daarvan profiteren.

De nieuwe rol van de gemeente wordt steeds meer faciliterend en als partner. Een ondernemers-platform met een gezamenlijke doelstelling is het overlegorgaan waar de gemeente nauw mee samenwerkt. Al sinds begin 2010 is duidelijk dat dit niet werkbaar is met alle afzonderlijke belangenorganisaties, maar dat dit collectief via de BKB loopt. Dit heeft onder andere er mede voor gezorgd dat de Economische Agenda van de gemeente goed gevuld is en dat er binnen de gemeente Berkelland een goed gekwalificeerd Team Economische Zaken is in het belang van een goed ondernemersklimaat binnen Berkelland.