Ruurlose Ondernemers Vereniging (ROV)

De Ruurlose Ondernemers Vereniging (ROV) zet zich al jaren, met succes, in voor een leefbaar Ruurlo, waarin mensen graag willen wonen, winkelen en ondernemen.

De activiteiten van de ROV zijn gericht op het behartigen van de materiële en niet-materiële belangen van de ondernemers bij Gemeente, Provincie en andere organisaties, met als doel het bevorderen van het leef- en ondernemersklimaat in Ruurlo. De laatste jaren heeft de ROV veel ZZP’ers aan zich weten te binden, omdat het huidige economische klimaat een andere manier van werken vraagt. Netwerken is de sleutel tot nieuwe contacten, opdrachten en een vernieuwende manier van werken. Daarom organiseert de ROV jaarlijks diverse bijeenkomsten voor de leden en ontvangen de leden regelmatig nuttige informatie.

Om een levendig en leefbaar Ruurlo te bevorderen worden evenementen georganiseerd, zoals de intocht van Sinterklaas in november en de Reurlse Winterdag in december. Ook zorgen de ondernemers, dat in de donkere maanden het dorp wordt verlicht door de feestverlichting en gedurende het jaar met vrolijke bloembakken.

De ROV is een actieve organisatie, die zich niet alleen bezighoudt met de huidige leefbaarheid in het dorp. Ook wordt geanticipeerd op nieuwe lokale en maatschappelijke veranderingen om ook voor de toekomst het succesvolle ondernemerschap in Ruurlo te bevorderen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Ruurlose Ondernemers Vereniging

Ruurlose Ondernemers Vereniging

Postbus 10

7260 AA Ruurlo


0573-450127 / 06-12918051

koningruurlo@kpnmail.nl

Bestuur:

Arnold Labohm

Voorzitter

Arjan Meulenveld

Vicevoorzitter

Hans Klein Kranenbarg

Penningmeester

Nienke Hogevonder

Secretaris

Hans Ribbers

Bestuurslid

Ondernemersverenigingen in Berkelland

Eibergen Onderneemt (EO)

Bedrijvenpark Borculo

Needse Ondernemers

Borculose Ondernemersvereniging (BOV)

Bedrijvenpark Ruurlo