Ruurlose ondernemersvereniging (ROV)

De Ruurlose Ondernemers Vereniging (ROV) zet zich al jaren, met succes, in voor een leefbaar Ruurlo, waarin mensen graag willen wonen, winkelen en ondernemen.

De activiteiten van de ROV zijn gericht op het behartigen van de materiële en niet-materiële belangen van de ondernemers bij Gemeente, Provincie en andere organisaties, met als doel het bevorderen van het leef- en ondernemersklimaat in Ruurlo. De laatste jaren heeft de ROV veel ZZP’ers aan zich weten te binden, omdat het huidige economische klimaat een andere manier van werken vraagt. Netwerken is de sleutel tot nieuwe contacten, opdrachten en een vernieuwende manier van werken. Daarom organiseert de ROV jaarlijks diverse bijeenkomsten voor de leden en ontvangen de leden regelmatig nuttige informatie.

Om een levendig en leefbaar Ruurlo te bevorderen worden evenementen georganiseerd, zoals (H)eerlijk Ruurlo in juni, de intocht van Sinterklaas in november en de Reurlse Winterdag in december. Ook zorgen de ondernemers, dat in de donkere maanden het dorp wordt verlicht door de feestverlichting en gedurende het jaar met vrolijke bloembakken.

De ROV is een actieve organisatie, die zich niet alleen bezighoudt met de huidige leefbaarheid in het dorp. Ook wordt geanticipeerd op nieuwe lokale en maatschappelijke veranderingen om ook voor de toekomst het succesvolle ondernemerschap in Ruurlo te bevorderen.

Op initiatief van de ROV is gestart met het opzetten van een Dorpsraad Ruurlo, waarin elke ingezetene van Ruurlo – inwoner of bedrijf – zijn stem kan laten horen ten aanzien van ideeën voor toekomstige ontwikkelingen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Ruurlose ondernemersvereniging

Ruurlose Ondernemers Vereniging

Postbus 10

7260 AA Ruurlo


0573-450127 / 06-12918051

koningruurlo@kpnmail.nl

Bedrijvenparken in Berkelland

Eibergen Onderneemt (EO)

Parkmanagement Borculo

Ondernemersvereniging Neede (OVN)

Borculose Ondernemersvereniging (BOV)

KVO Bedrijvenparken Ruurlo