Ondernemersvereniging Neede (OVN)

De OVN is een dynamische en actieve ondernemersvereniging. De vereniging vertegenwoordigt alle ondernemers van Neede, waarbij het belang van de ondernemer wordt uitgevoerd in de werkgroepen Industrie & Dienstverlening, Centrum Ondernemers, Netwerken en Communicatie.

De vereniging zich in voor alle typen bedrijvigheid in Neede, waarbij ook steeds meer ZZP’ers aansluiting vinden bij ons brede netwerk.

Drie keer per jaar vinden onze drukbezochte bedrijfsbezoeken plaats, waarbij een lokale ondernemer de kans krijgt zijn of haar bedrijf te presenteren aan de Needse ondernemers. Hierbij geven we ook de kleinere bedrijven een podium om hun diensten aan een groot publiek voor te stellen.

Elke 2 maanden ontvangen onze leden een digitale nieuwsbrief, waarin wordt aangegeven waar de werkgroepen zich mee bezighouden. Ook staat hierin een agenda voor alle aankomende evenementen, acties of bijeenkomsten, zoals een algemene ledenvergadering en het nieuwjaarsfeest. Daarnaast hebben onze leden de mogelijkheid in de nieuwsbrief een zoekvraag uit te zetten of zichzelf voor te stellen als nieuw lid.

Meer informatie is te vinden op http://www.needseondernemers.nl/

Bezoek website

Bestuur:

Richard Grevelink
Voorzitter
Patrick te Woerd
secretaris/teamleider werkgroep projecten I en D
Ingrid ten Hoopen
penningmeester
Veronica Kasteel
teamleider werkgroep projecten centrum
Estrella van Liere
teamleider werkgroep netwerken